جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

39 نتیجه جستجو برای: فنر زن برقی سیم کشی و کابل کشی

1

ریسمان جت فنر زن (۲۵K)-سبز —> بسته ۳ عددی

 

ریسمان فنرزن برقی افق محور صنعت ۳۰k پک ۳ عددی –> هر کارتن ۶۰۰۰ متر 

طول هر ریسمان فنر زن برقی ۳۰k، هر دوک ۲۰۰۰ متر است که به صورت پک ۳ عددی ارائه می شود.

ریسمان فنرزن افق محور جایگزین مناسبی برای فنرهای سنتی سیم کشی می باشد . و با توجه به تحمل ۳۰ کیلوگرم بر متر در این مدل ریسمان ، در کابل کشیها و فیبر نوری می توان از این مدل ریسمان استفاده نمود . همچنین می توان بعنوان  ریسمان انتظار استفاده کردبدین صورت که ریسمان فنرزن افق محور صنعت می تواند در لوله بماند، تا در موقع سیم یا کابل کشی از آن استفاده شود و برای جلوگیری از سرقت سیم، تخریب و پارگی سیم در حین عملیات ساختمانی می توان از ریسمان فنز زن افق محور استفاده کرد.